Tlačové správy

Výměna krytů trafostanice


Plošné kryty z vláknového kompozitu pro existující kabelovou šachtu


Na místě se nacházela stropní deska se zabetonovaným ocelobetonovým krytem. Pro místní danosti nebylo možné vyměnit stropní desku za lehčí kryt. Existující kryty pro svou hmotnost cca 200 kg nebylo možné zdvihnout, resp. jen velmi pracně.

Po poradě přímo na místě bylo rozhodnuto, že v zájmu hospodárnosti budou použity řadové kryty Fibrelite. Přitom bylo možné i nadále využívat existující rám. Byla vestavěna spodní konstrukce, která kompenzovala výškový rozdíl mezi kryty z vláknového kompozitu a původními existujícími kryty.

Kryty z vláknového kompozitu byly vyvinuty právě pro takové speciální oblasti použití. Hlavním požadavkem byla možnost lehkého přístupu pro provozovatele, který musí pravidelně sestupovat do kabelové šachty. Díky jednoduchosti své montáže bylo možné integrovat kryty z vláknového kompozitu přímo do existujícího rámu šachty, to znamená, že odpadá nákladné vybourání a opětovné vytvoření betonového rámu resp. rámu na kryt šachty.