Tlačové správy

Bezpečnost díky protismykovému povrchu


Moderní kryty šachet z kompozitního plastu mají kromě mnoha výhod, jako je komfortní manipulovatelnost a nerezivění, i rozhodující výhodu produktu, jakou je ověřená odolnost proti smyku podle norem DIN 51130 a DIN 51097. Právě v případě přístupů do podzemních šachtových a kabelových staveb vynikají inteligentní řešení od Fibrelite jako efektivní alternativa k běžným krytům z litiny, ocele a betonu – a to jak ve vnější, tak i vnitřní zóně.

Kryty šachet ve vnějších zónách, například na chodnících a parkových plochách, jsou vystaveny povětrnostním vlivům, jako je záření UV, srážky a změny teploty. Navzdory tomu musí odolávat všem danostem k zaručení stability a těsnosti. Kryty šachet Fibrelite spojují nejen tyto charakteristiky. Kromě toho jsou nekluzké a výrazně tak přispívají k předcházení nehodám a bezpečnosti při práci. Je to způsobeno zejména použitými keramickými přísadami ve struktuře povrchu.

Vysoké požadavky
Pochůznost, trvanlivost a vysoká životnost jsou jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru krytů ve vnějších oblastech. Aby bylo možné je garantovat je na prvním místě volba materiálu. Kromě toho musí být zaručena nekluzkost – a to pro každou obuv a každou pneumatiku. Rozhodující je skutečnost, že kryty šachet nejsou kluzké – čili drsné, zatímco většina povrchů zabezpečí nekluzkou funkci až zvýšením profilace, drsnosti nebo elasticity po samotné výrobě, Fibrelite staví na optimalizaci výrobku prevencí: zapracováním technické živice do konstrukce z vrstveného lisovaného materiálu jsou odolnost a nekluzkost zabezpečeny od samotného začátku.

Zaručená bezpečnost
Nekluzkost krytů šachet Fibrelite byla zkoušena nezávislým ústavem, přičemž ve zkoušce podle DIN 51130 a DIN 51097 kryty obstály s vynikajícími výsledky. Hodnocením „R11“ je potvrzen zvýšený součinitel přilnavosti a tím i nekluzkost až do sklonu s úhlem 27 stupňů. Výsledek „V10“ označuje výtlakový objem reliéfních povrchů a signalizuje mimořádně vysokou nekluzkost. Dodatek „C“ udává hodnotící skupinu pro mokrou zónu, v níž sa chodí naboso. Kryty s tímto označením jsou všeobecně vhodné dokonce i do plováren.